Crowdfunding in de financieringsmix: de stakeholders

In 2015 is er ruim 10 miljoen opgehaald middels crowdfunding in België, een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Desondanks steekt dit nog wat schril af bij omringende landen: in Frankrijk is er ruim 300 miljoen gecrowdfund in 2015, en in Nederland 128 miljoen. De vraag rijst dan ook: waar liggen de kansen voor crowdfunding in België en hoe kan deze markt zich verder ontwikkelen? Simon Douw, co-founder van Douw&Koren crowdfunding agency, geeft u aan de hand van recente cijfers over de crowdfunding industrie in België en wereldwijd inzicht in de potentie van crowdfunding in België.

Powered by Khore by Showthemes